BI TAIFA MACHI 20, 2018

LYNDAH Sudah, 22. Picha/ Anthony Omuya