Ahadi juu ya ahadi

Huu ni mzaha tu!

Hacheki na Uhuru