Sumu Ya Bafe: Kazi inayoukosoa uongozi mbaya kijazanda

Jina la utungo: Sumu ya Bafe Mwandishi: K.W. Wamitila Mchapishaji: Vide-Muwa Mhakiki: Nyariki Nyariki Kitabu:...

UKUMBI WA LUGHA NA FASIHI: Nafasi ya hisia katika uboreshaji kazi ya Fasihi Andishi

Na CHRIS ADUNGO USHAHIDI unathibitisha kwamba riwaya nyingi zinajihusisha na aina moja kuu ya hisia; yaani ya kuona tu, na pengine...