Utapeli ofisi kuu

Moi alikataa niwe Rais

Alivyojikaanga

Ndoa ya unafiki